Kontakty

Kontakty:
 
Vedenie spoločnosti 
Telefón: +421 905 247 386
Email: biorevolution@biorevolution.sk
 
Predaj
Telefón: +421 908 792 573
Email: info@biorevolution.sk
 
Objednávky
Telefón: +421 950 359 559 
Email: eshop@biorevolution.sk
 
 
Fakturačné údaje
Biorevolution, s. r. o.
Dolný Moštenec 163
01701 Považská Bystrica

IČO: 50431366
DIČ: 2120319597

Nie sme platiteľmi DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: sro, vložka číslo: 33386/R.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108