Kontaktujte nás

Kontakty
Telefón: +421 905 247 386
Email: birevolution@@biorevolution.sk
 
Fakturačné údaje
Biorevolution, s. r. o.
Dolný Moštenec 163
01701 Považská Bystrica

IČO: 50431366
DIČ: 2120319597

Nie sme platcovia DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: sro, vložka číslo: 33386/R.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108