O nás

Naša vízia - Šťastný a zdravý život pre každého.

Našim cieľom je, aby ľudia boli šťastnejší a zdravší. Súčasná doba je pomerne ťažká, kladie na ľudí vysoké požiadavky. Ľudia sú vystavení každodennému stresu, ktorý už  berú za samozrejmosť.

Chceme im ukázať jednoduché cesty ako viesť šťastnejší, zdravší a jednoduchší život.

Sme tím ľudí, ktorí sa dlhé roky venujú zdravému životnému štýlu, výskumu a vývoju doplnkov výživy. Náš tím tvoria výživový odborníci, chemici, vedci, lekári, ezoterici a pod.

So spoločnou myšlienkou využiť naše skúsenosti sme sa rozhodli, že spravíme pre ľudí súbor jedinečných doplnkov výživy.

Na trhu je množstvo doplnkov výživy a ľudia sa v nich majú problém orientovať, nevedia čo by im najviac vyhovovalo.

V čom sú teda naše výrobky jedinečné

Je to  súbor prírodných, liečivých zložiek / v každom výrobku od Biorevolutionu je minimálne 10 účinných látok/, ktoré sa navzájom dopĺňajú a navzájom si pomáhajú zvyšovať svoje účinky, tiež pôsobia širokospektrálne /nezameriavajú sa len na jedno ochorenie ale súčasne sú schopné vyriešiť viac ochorení súčasne/.

Výživové doplnky spoločnosti Biorevolution sú vyrobené z najkvalitnejších surovín, ktoré sú dovážané zo všetkých kútov sveta. Tie prechádzajú najprísnejšou kontrolou kvality, taktiež aj samotná výroba prechádza najprísnejšími kontrolami. Kladie sa maximálny dôraz na prírodné a pre telo najlepšie využiteľné zdroje.

Našim cieľom je dodávať vysokokvalitné výrobky, a stať sa u obchodných partnerov symbolom spoľahlivosti a serióznosti.

Viac si môžete pozrieť v info. o výrobkoch.

Okrem toho chceme ľuďom ukázať aj niektoré jednoduché metódy pre šťastnejší a zdravší život.

Spoločenská zodpovednosť

Je pre nás samozrejmé podeliť sa s ľuďmi, ktorí to potrebujú. Keď môžeme byť prospešní, radi pomôžeme, či už finančným príspevkom alebo formou zdravých balíčkov.

Z každého jedného predaného výrobku prispievame na pomoc druhým. Takže ľudia užívaním doplnkov výživy Biorevolution nepomáhajú len sebe ale aj iným.

Naše sponzorské aktivity sa sústreďujú na pomoc deťom, mamičkám a dôchodcom v núdzi a tiež zdravotne postihnutým osobám. I cez rozsiahlu podporu sa nebránime novým projektom. Vaše žiadosti môžete posielať na náš kontaktný e-mail: biorevolution@biorevolution.sk

Etický kódex

Spoločnosť Biorevolution, s.r.o. dbá pri všetkých svojich aktivitách na dodržiavanie základných etických pravidiel slušného rokovania a vždy dodržiava dohodnuté podmienky a platné právne normy. Ktorýkoľvek zamestnanec vystupujúci a jednajúci za spoločnosť Biorevolution je povinný sa týmito pravidlami riadiť.  Jeho slovo je slovom Biorevolutionu.

Životné prostredie

Máme trvalý záujem na zlepšovaní kvality životného prostredia. Aktívne sa podieľame na odstraňovaní následkov svojej podnikateľskej činnosti a úpravou technologických postupov sa snažíme o minimalizáciu dopadov výrobných postupov na životné prostredie.

Výrobný program

Pri výrobe sa riadime platnými predpismi. Všetky produkty značky Biorevolution sú vedecky a laboratórne odskúšané. Zodpovedajú v plnom rozsahu európsky normám a právnym predpisom v danej oblasti.

Možnosť vlastnej /privátnej/ značky – za určitých podmienok majú naši obchodní partneri možnosť predávať naše výrobky aj pod svojou značkou.

Výskumná práca

Náš výskumný tím má odborníkov s bohatými pracovnými skúsenosťami. Zhromažďuje informácie z rôznych oblastí priemyslu, obchodu, výskumných inštitútov a univerzít po celom svete, využíva výhody dostupných pokrokových technologických zdrojov aby zaručil inovácie a rozvoj v oblasti zdravia.